Aanmeld- & machtigingsformulier

Welkom, je staat op het punt om jezelf of iemand anders aan te melden als nieuw zwemmend lid van Zwemclub Aqualero. Hierna volgen vragen met betrekking tot onder andere de Algemene verordening gegevensbescherming (A.V.G.), uw persoonlijke- en contactgegevens, uw zwem verleden, hoe wij u van informatie kunnen voorzien, het KNZB-lidmaatschap, deelname aan zwemwedstrijden, machtiging tot automatische-incasso van het lidmaatschapsgeld.

Waar in dit formulier:
– over ‘u of uw’ gesproken wordt, kan dit ook op uw kind van toepassing zijn.
– om een handtekening wordt gevraagd kunt u uw voornaam en achternaam opgeven. Alleen als u 18 jaar of ouder bent.

Met het invullen van dit formulier wordt de inschrijving bij Zwemclub Aqualero in gang gezet. Maandelijks wordt de ledenadministratie bijgewerkt. Pas na bevestiging per e-mail is de inschrijving definitief.

Heeft vragen of opmerkingen dan kunt u een email sturen via ons contact formulier

  Aanmeldformulier

  1. Persoonlijke gegevens nieuw lid

  Achternaam *

  Tussenvoegsel

  Voorletters *

  Roepnaam *

  Geboortedatum *

  Geslacht * VMGN

  Ik ben in bezit van zwemdiploma ABC

  en/of andere diploma's

  Eventuele bijzonderheden van de zwemmer waarvan de trainer op de hoogte moet zijn


  2. Contact gegevens nieuw lid

  Adres *

  Huisnummer *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoon (thuis) *

  Mobielnummer

  Email(je ontvangt een kopy) *


  3. Contactgegevens van ouder/verzorger

  Vul als ouder/verzorger minimaal uw volledige naam, telefoon en email-adres in a.u.b.!


  4. Lidmaatschap KNZB

  Aqualero is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Ik wens lid te worden van Aqualero en aanvaard hiermee ook het persoonlijke lidmaatschap van de KNZB met alle daaraan verbonden rechten en plichten. De kosten van persoonlijke lidmaatschap bij de KNZB zijn bij het Aqualero lidmaatschap inbegrepen. Aanvullende informatie kunt u opvragen via ons contact formulier

  Overschrijving vanuit een andere zwemclub

  Hiermee verklaar ik lid te zijn geweest van een andere zwemvereniging * JaNee

  Ik ben op dit moment nog lid van een andere zwemvereniging? * JaNee

  Hoe heet de vereniging waar je nog lid van bent?

  Hiermee verklaar ik wel/geen contributieschuld aan deze vereniging te hebben. * WelGeen

  Heb je een startnummer/relatienummer bij de andere zwemvereniging? * JaNee

  Wat is het startnummer/relatienummer bij de andere vereniging?


  5. Zwemmen bij...

  Zwemclub Aqualero heeft drie afdelingen. Geef hieronder je voorkeur op.

  Voor wedstrijdzwemmen(sport)
  We hebben verschillende leeftijdsgroepen bij het wedstrijdzwemmen:
  - De Dolfijnen tot en met 10 jaar
  - De Orca's van 10 tot en met 13 jaar
  - De Sporter van 13 tot en met 20 jaar
  Kijk nog maar even op : https://www.aqualero.com/wedstrijdzwemmen/
  Geef je voorkeur weer * 0123 keer per week

  Voor masterszwemmen
  Deze zwemmers zijn 20 jaar en ouder en kunnen ook meedoen aan wedstrijden
  Kijk nog maar even op : https://www.aqualero.com/masterszwemmen/,.
  Geef je voorkeur weer * 012 keer per week

  Voor trimzwemmen
  Zwemmers die gewoon lekker willen zwemmen zonder enige verplichting
  Kijk nog maar even op : https://www.aqualero.com/trimzwemmen/
  Geef je voorkeur weer * 01 keer per week

  Heb je nog vragen?

  Wanneer wil je starten met trainen *

  Handtekening * (ouder/voogd bij personen jonger dan 18 jaar)


  6. Informeer mij

  ZC Aqualero informeert haar leden via diverse kanalen. Bestuurlijke informatie m.b.t. trainingstijden, contributie, algemene voorwaarden, vakanties etc. worden altijd aan je verzonden via het volgende email adres "secretaris@" of "nieuwsbrief@".

  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? JaNee

  Wil je digitaal op de hoogte worden gehouden, selecteer dan één of meer opties: Email: Nieuwsbrief over wedstrijden, activiteitenWhatsApp via je opgegeven 06-nummerFacebook: https://www.instagram.com/zc.aqualero/Instagram: https://www.facebook.com/Aqualero

  Hoe heb je over ZC Aqualero gehoord? FacebookInstagramVriendenFamilieAnders...


  7. Vrijwilligers

  Verenigingen draaien voornamelijk op vrijwilligers. Zou jij willen helpen tijdens door Aqualero georganiseerde club activiteiten!

  Wil je als zwemmer vrijwilligers werkzaamheden uitvoeren? Ja hoorMisschien welNee hoor

  Wil je als ouder(s)/verzorger(s) vrijwilligers werkzaamheden uitvoeren? Ja hoorMisschien welNee hoor


  8. Toestemmingsverklaring (A.V.G.)

  Met dit formulier vragen wij uw toestemming om gegevens te gebruiken op basis van de A.V.G. Uw toestemming geldt alleen voor de volgende beschreven redenen en media. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vragen wij u opnieuw om toestemming.
  Indien het nieuwe zwemmende lid jonger is dan 18 jaar, dan is ook het akkoord van een ouder/verzorger of voogd nodig.
  U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een email te sturen aan ledenadministratie@aqualero.com.
  De toestemmingsverklaring is te downloaden via : Zwem Club Aqualero - Toestemmingsverklaring v1.pdf

  Punt 1: Wij, het bestuur van Aqualero, willen u, als lid van onze vereniging, blijven informeren over de belangen van de vereniging en over relevantie sportactiviteiten. Wij informeren u daarover via email of brief, Facebook en de Aqualero website. Om met u in contact te komen houden wij een ledenbestand bij met daarin uw contactgegevens, geboortedatum, eventueel startnummer en bankrekeningnummer. Deze informatie wordt beheerd door de ledenadministratie van Aqualero en wanneer nodig voor gebruik bij verenigingsbelangen of sportactiviteiten gedeeld met besturende leden. Omdat Aqualero is aangesloten bij de KNZB worden uw contact gegevens ook gedeeld met en beheerd door Sportlink, de ledenadministratie pagina van de KNZB.
  Ik ga akkoord met Punt 1 * -

  Punt 2: Voor het plannen van wedstrijden worden zwemprogramma's opgesteld met daarin de namen van deelnemende leden. Deze programma's worden op papier, per mail en/of per Splash software bestand gedeeld met eigen leden, besturende leden en met andere zwemverenigingen waarmee wij samen wedstrijden zwemmen.
  Ik ga akkoord met Punt 2 * -

  Punt 3: Voor het verwerken van zwemresultaten worden van de deelnemende leden zwemtijden gedeeld met de KNZB, met andere leden van Aqualero en met andere zwemverengingen waarmee wij samen wedstrijden zwemmen.
  Ik ga akkoord met Punt 3 * -

  Punt 4: Bij onze zwem activiteiten en andere verenigingsactiviteiten worden foto's en/of filmpjes gemaakt van deelnemende leden. Foto's en/of filmpjes worden gedeeld door eigen leden onder elkaar op social media en gedeeld door besturende leden via mail, Aqualero's Facebook pagina en/of de Aqualero website.
  Ik ga akkoord met Punt 4 * -

  Punt 5: ZC Aqualero moet zichzelf blijven promoten voor het kunnen werven van nieuwe leden en om interessant te zijn voor sponsoren. Daarvoor worden foto's en/of filmpjes van leden gebruikt in bv folders van Aqualero, in kranten artikeltjes, op Aqualero's Facebook pagina en/of de Aqualero website.
  Ik ga akkoord met Punt 5 * -


  9. Opnames tijdens trainingen

  Deze opnames worden alleen gebruikt voor trainersdoeleinden en niet gebruikt voor social media etc. Geeft u toestemming om van uw zoon / dochter opnames te maken? * -

  Handtekening AVG*
  Hiermee bevestig ik de antwoorden op de vragen gesteld bij $8 en $9


  10. Betaling contributie:

  De betaling geschiedt via automatische incasso, hiervoor uw gegevens invullen op het machtigingsformulier. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen moet schriftelijk geschieden voor 1 augustus of 1 december. Indien er is opgezegd na een van deze twee data is de volledige contributie over het volgende halfjaar verschuldigd. Zie ook ""Overige voorwaarden, afspraken & gedragsregels""

  Bij aanmelding is € 10,- inschrijfgeld verschuldigd, dit wordt met de eerste contributienota in rekening gebracht.


  Machtigingsformulier

  Hierbij machtig ik Zwemclub Aqualero om de contributie van het genoemde rekening-nummer af te schrijven* (?)

  Ten name van *

  Datum van ondertekening *

  Handtekening* (ouder/voogd bij personen jonger dan 18 jaar) *

  Gegevens lid:

  Voorletters, (tussenvoegsel) Achternaam *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Voor wedstrijdzwemmen * 0123 keer per week

  Voor masterszwemmen * 012 keer per week

  Voor trimzwemmen * 01 keer per week


  Pasfoto: Hieronder kun je een recente pasfoto toevoegen voor onze administratie. Dit is echter niet verplicht!

  Je bijlage (max. 2Mb en alleen gif|png|jpg|jpeg bestanden)


  Door verzending van deze informatie accepteer automatisch ik de "Overige voorwaarden, afspraken & gedragsregels"!

  * = verplicht