Wedstrijd >

Wedstrijdzwemmen

De wedstrijdzwemmers zwemmen regionaal en in een enkel geval zelfs op landelijk niveau. Er worden regelmatig medailles gewonnen en PR’s verbeterd bij de regionale en provinciale kampioenschappen.

De wedstrijden  van Aqualero worden gezwommen in de 3e klasse Regio Noord van de KNZB competitie. Aan welke wedstrijden we allemaal deelnemen vind je hier.

Zwemmers Groepen

Klik op de ‘+’ hieronder voor meer informatie!

DOLFIJNEN

De dolfijnen is de groep zwemmers die net beginnen met het wedstrijd zwemmen. Indicatief worden zwemmers van de leeftijd t/m 10 jaar. Op basis van het inzicht van de trainers en de bezetting van de groep kan besloten worden oudere instromers ook bij de dolfijnen in te delen. Daarnaast kunnen de trainers ook bepalen dat een jonger kind al wordt doorgeplaatst naar de Orca’s.

Binnen de Dolfijn-groep ligt de focus van de trainingen op het aanleren van de technieken van de slagen. Alle slagen komen hierbij gedurende een jaar aan bod. Uitzondering hierop is de vlinderslag, waarmee wel een start gemaakt wordt, maar welke binnen de Orca’s zal worden aangeleerd. Daarnaast wordt een begin gemaakt met wedstrijdtechnieken zoals starts en keerpunten.

Gezien de jonge leeftijd van de zwemmers in deze groep en de intensieve begeleiding wordt een maximale groepsgrootte van 7 zwemmers per trainer aangehouden. Daarnaast kan, gezien de intensieve begeleiding, de training van deze zwemmersgroep niet worden gecombineerd met een oudere zwemmersgroep door dezelfde trainer.

ORCA's

De Orca’s is de groep zwemmers die reeds wat gevorderd zijn in de zwemtechnieken. Indicatief worden zwemmers tussen de 10 en 13 jaar ingedeeld bij de Orca’s. Op basis van het inzicht van de trainers en de techniek van een zwemmer kan besloten worden om een jongere zwemmer vervroegd door te schuiven naar de Orca´s. Aan de andere kant kan op dezelfde wijze ook besloten worden een zwemmer door te plaatsen naar de Sportgroep.

Binnen de Orca-groep ligt de focus van de trainingen op het aanleren van slag- en wedstrijdtechnieken. Met betrekking tot de slagtechnieken wordt vooral aandacht besteed aan
het automatiseren en fijn slijpen. Daarnaast wordt additioneel de vlinderslag techniek aangeleerd. Met betrekking tot de slagtechnieken zijn vooral starts, overnames en keerpunten punt van aandacht. Naast technieken wordt binnen de Orca groep meer aandacht besteed aan uithoudingsvermogen en kracht. Binnen het jaarplan van de Orca’s is veel aandacht voor de techniek, maar er wordt daarnaast toegewerkt naar een piekmoment tijdens de finales.

Gezien de samenstelling van de Orca-groep wordt een maximale grootte van 10 zwemmers per trainer aangehouden. Daarnaast kan, gezien de opzet van het jaarplan, de training van deze zwemmersgroep niet worden gecombineerd met een oudere zwemmersgroep door dezelfde trainer.

SPORTERS

De sportgroep bestaat uit de gevorderde wedstrijdzwemmers. Zwemmers tussen 13 en 20 jaar, of zwemmers waarvan de technieken goed genoeg zijn aangeleerd worden ingedeeld binnen de sportgroep. Zwemmers ouder dan 20 kunnen binnen de vereniging kiezen om OF te blijven zwemmen in de sportgroep en deel te nemen aan de reguliere wedstrijden, of binnen de mastergroep te gaan trainen.

De focus van de trainingen van de sportgroep ligt minder op de techniek en meer op uithoudingsvermogen, kracht en het automatiseren van technieken. Uiteraard wordt regelmatig techniektrainingen en/of techniek aanwijzingengegeven. Het jaarplan van de sportgroep is ingedeeld naar de wedstrijden die gezwommen worden en er wordt hierbij toegewerkt naar 1 piekmoment in het jaar (de zomerkampioenschappen, finales)

Voor de sportgroep wordt een maximale grootte van 5 zwemmers per beschikbare baan aangehouden, met een maximum van 20 zwemmers per trainer.

Wat

Bij het wedstrijdzwemmen leer je de technieken van alle slagen, schoolslag, rugslag, vlinderslag en vrijeslag, goed onder de knie te krijgen, zodat je op wedstrijden je beste beentje voor kunt zetten. Bij de afdeling wedstrijdzwemmen gaat het natuurlijk ook om snelheid.

De meeste wedstrijden worden op de zaterdagmiddag/avond gezwommen in verschillende zwembaden.

Competitie

Aqualero biedt de wedstrijdzwemmers de mogelijkheid om aan wedstrijden deel te nemen. De zwemmers kunnen deelnemen aan de Verenigingscompetitie en diverse andere wedstrijden.

Voor het deelnemen aan wedstrijden is het noodzakelijk om een startvergunning te hebben.

Meer weten

Voor meer informatie over het wedstrijdzwemmen bij Aqualero kun je terecht bij de Contact>Commissies>Technische Commissie van het wedstrijdzwemmen, de TC.

Contributie informatie vind je op onze contributiepagina.

Trainingstijden wedstrijdzwemmen

Zwemkasteel in Leek
Dag: Tijden: Trainers:  Doelgroep:
Maandag: 17.00 – 18.00 uur Jolanda en Rosalie(io) Leerlingen basisschool
  18.00 – 19.00 uur Lucienne en Roel(io) Leerlingen middelbare school
Dinsdag: 18.00 – 19.00 uur Erik en Myrthe(io) Leerlingen middelbare school en masters
Zwembad de Hullen in Roden
Woensdag: 16.15 – 17.15 uur Lucienne en Ina(io) Leerlingen basis- en middelbare school
  17.15 – 18.15 uur Lucienne en Astrid(io) Leerlingen basis- en middelbare school
Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn er geen trainingen.