Start: » Lid worden » Aanmelden en machtigingsformulier

Aanmelden en machtigingsformulier

 

Welkom, je staat op het punt om jezelf of iemand anders aan te melden als nieuw zwemmend lid van Zwemclub Aqualero. Hierna volgen enkele vragen met betrekking tot onder andere de Algemene verordening gegevensbescherming (A.V.G.), je persoonlijke- en contactgegevens, je zwem verleden, hoe wij je van informatie kunnen voorzien, het KNZB-lidmaatschap, deelname aan zwemwedstrijden, machtiging tot automatische-incasso van het lidmaatschapsgeld.

Waar in dit formulier:
– over ‘je of jou’ gesproken wordt, kan dit ook op je kind van toepassing zijn.
– om een handtekening wordt gevraagd vul dan je initialen, je voornaam en je achternaam in. Alleen als je 18 jaar of ouder bent.

Met het invullen van dit formulier wordt de inschrijving bij Zwemclub Aqualero in gang gezet. Maandelijks wordt de ledenadministratie bijgewerkt. Pas na bevestiging per e-mail is de inschrijving definitief.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail via ons contact formulier.

  Aanmeldformulier

  1. Persoonlijke gegevens nieuw lid

  Je achternaam *

  Tussenvoegesel

  Je voorletters *

  Je roepnaam *

  Je geboortedatum*

  Je geslacht * VMGN

  Ik ben in bezit van zwemdiploma * ABCGeen

  en/of andere diploma's

  Eventuele bijzonderheden van de zwemmer waarvan de trainer op de hoogte moet zijn


  2. Contact gegevens nieuw lid

  Adres *

  Huisnummer *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoon (thuis) *

  Mobielnummer

  Email(je ontvangt een copy) *


  3. Contactgegevens van ouder/verzorger

  Vul als ouder/verzorger minimaal je volledige naam, telefoon en email-adres in a.u.b.!


  4. Lidmaatschap KNZB

  Aqualero is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Ik wens lid te worden van Aqualero en aanvaard hiermee ook het persoonlijke lidmaatschap van de KNZB met alle daaraan verbonden rechten en plichten. De kosten van persoonlijke lidmaatschap bij de KNZB zijn bij het Aqualero lidmaatschap inbegrepen. Aanvullende informatie kun je opvragen via ons contact formulier

  Overschrijving vanuit een andere zwemclub

  Hiermee verklaar ik lid te zijn geweest van een andere zwemvereniging * JaNee

  Ik ben op dit moment nog lid van een andere zwemvereniging? * JaNee

  Hoe heet de vereniging waar je nog lid van bent?

  Hiermee verklaar ik wel/geen contributieschuld aan deze vereniging te hebben. * WelGeen

  Heb je een startnummer/relatienummer bij de andere zwemvereniging? * JaNee

  Wat is het startnummer/relatienummer bij de andere vereniging?


  5. Zwemmen bij...

  Zwemclub Aqualero heeft drie afdelingen. Geef hieronder je voorkeur op.

  Wedstrijdzwemmen(sport)
  We hebben verschillende leeftijdsgroepen bij het wedstrijdzwemmen:
  - De Dolfijnen tot en met 10 jaar
  - De Orca's van 10 tot en met 13 jaar
  - De Sporters van 13 tot en met 20 jaar
  Kijk nog maar even op : https://www.aqualero.com/wedstrijdzwemmen/
  Masterszwemmen
  Deze zwemmers zijn 20 jaar en ouder en kunnen ook meedoen aan wedstrijden
  Kijk nog maar even op : https://www.aqualero.com/masterszwemmen/,.
  Trimzwemmen
  Zwemmers die gewoon lekker willen zwemmen zonder enige verplichting
  Kijk nog maar even op : https://www.aqualero.com/trimzwemmen/
  Ik wil zwemmen bij *
  Ik wil * 123 keer per week trainen

  ----

  Heb je nog vragen?

  Wanneer wil je starten met trainen *

  Handtekening * (ouder/voogd bij personen jonger dan 18 jaar)


  X. Clubkleding

  Wanneer je gekozen hebt voor de afdeling Wedstrijdzwemmen en je direct start met wedstrijden, dan ben je verplicht een clubkleding pakket te kiezen. Dit voor een uniforme uitstraling tijdens de wedstrijden. Voor de overige afdelingen (Masterszwemmen en Trimzwemmen) is dat niet verplicht.

  Wil je als je je niet hebt aangemeld voor de afdeling Wedstrijdzwemmen toch clubkleding ontvangen, geef dan hieronder je voorkeuren op.

  Zie voor de Maattabellen en de richtlijnen voor gebruik van de clubkleding op onze Club kleding pagina.

  Opgave clubkleding:
  NOTE: Wanneer je een kledingstuk niet wilt selecteer dan "Nee", en bij de Maat "?".
  Ik wil graag een:
  - Hoody * JaNee
  - Maat * ?SMLXL2XL3XL
  Ik wil graag een:
  - Polo * JaNee
  - Maat * ?SMLXL2XL3XL
  Ik wil graag een:
  - Shorty * JaNee
  - Maat * ?SMLXL2XL3XL

  Ik wil graag een:
  - Lange broek * JaNee
  - Maat * ?SMLXL2XL3XL

  Bij ontvangst van de clubkleding teken je voor ontvangst. Betaling van de clubkleding kan alleen via automatische incasso.
  Heb je nog vragen?  6. Informeer mij
  ZC Aqualero informeert haar leden via diverse kanalen. Bestuurlijke informatie m.b.t. trainingstijden, contributie, algemene voorwaarden, vakanties etc. worden altijd aan je verzonden via het volgende email adres "secretaris@" of "nieuwsbrief@".
  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen? * JaNee
  Wil je digitaal op de hoogte worden gehouden, selecteer dan één of meer opties: Email: Nieuwsbrief over wedstrijden, activiteitenWhatsApp via je opgegeven 06-nummerFacebook: https://www.instagram.com/zc.aqualero/Instagram: https://www.facebook.com/Aqualero
  Hoe heb je over ZC Aqualero gehoord? FacebookInstagramVriendenFamilieAnders...


  7. Vrijwilligers
  Verenigingen draaien voornamelijk op vrijwilligers. Zou jij willen helpen tijdens de door Aqualero georganiseerde club activiteiten!
  Wil je als zwemmer vrijwilligers werkzaamheden uitvoeren? JaNee
  Wil je als ouder(s)/verzorger(s) vrijwilligers werkzaamheden uitvoeren? JaNee


  8. Toestemmingsverklaring (A.V.G.)
  Met dit formulier vragen wij je toestemming om gegevens te gebruiken op basis van de A.V.G. Je toestemming geldt alleen voor de volgende beschreven redenen en media. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vragen wij je opnieuw om toestemming.
  Indien het nieuwe zwemmende lid jonger is dan 18 jaar, dan is ook het akkoord van een ouder/verzorger of voogd nodig.
  Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door een email te sturen aan ledenadministratie@aqualero.com.
  De toestemmingsverklaring is te downloaden via : Zwem Club Aqualero - Toestemmingsverklaring v1.pdf

  Punt 1: Wij, het bestuur van Aqualero, willen je, als lid van onze vereniging, blijven informeren over de belangen van de vereniging en over relevantie sportactiviteiten. Wij informeren je daarover via email of brief, Facebook en de Aqualero website. Om met je in contact te komen houden wij een ledenbestand bij met daarin je contactgegevens, geboortedatum, eventueel startnummer en bankrekeningnummer. Deze informatie wordt beheerd door de ledenadministratie van Aqualero en wanneer nodig voor gebruik bij verenigingsbelangen of sportactiviteiten gedeeld met besturende leden. Omdat Aqualero is aangesloten bij de KNZB worden je contactgegevens ook gedeeld met en beheerd door Sportlink, de ledenadministratie pagina van de KNZB.
  Ik ga akkoord met Punt 1 * -

  Punt 2: Voor het plannen van wedstrijden worden zwemprogramma's opgesteld met daarin de namen van deelnemende leden. Deze programma's worden op papier, per mail en/of per Splash software bestand gedeeld met eigen leden, besturende leden en met andere zwemverenigingen waarmee wij samen wedstrijden zwemmen.
  Ik ga akkoord met Punt 2 * -

  Punt 3: Voor het verwerken van zwemresultaten worden van de deelnemende leden zwemtijden gedeeld met de KNZB, met andere leden van Aqualero en met andere zwemverengingen waarmee wij samen wedstrijden zwemmen.
  Ik ga akkoord met Punt 3 * -

  Punt 4: Bij onze zwem activiteiten en andere verenigingsactiviteiten worden foto's en/of filmpjes gemaakt van deelnemende leden. Foto's en/of filmpjes worden gedeeld door eigen leden onder elkaar op social media en gedeeld door besturende leden via mail, Aqualero's Facebook pagina en/of de Aqualero website.
  Ik ga akkoord met Punt 4 * -

  Punt 5: ZC Aqualero moet zichzelf blijven promoten voor het kunnen werven van nieuwe leden en om interessant te zijn voor sponsoren. Daarvoor worden foto's en/of filmpjes van leden gebruikt in bv folders van Aqualero, in kranten artikeltjes, op Aqualero's Facebook pagina en/of de Aqualero website.
  Ik ga akkoord met Punt 5 * -  9. Opnames tijdens trainingen
  Deze opnames worden alleen gebruikt voor trainersdoeleinden en niet gebruikt voor social media etc. Geef je toestemming om van je zelf of zoon / dochter opnames te maken? * -
  Handtekening AVG*
  Hiermee bevestig ik de antwoorden op de vragen gesteld bij $8 en $9  10. Betaling contributie:
  De betaling geschiedt via automatische incasso, hiervoor je gegevens invullen op het machtigingsformulier. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen moet schriftelijk geschieden voor 1 augustus of 1 december. Indien er is opgezegd na een van deze twee data is de volledige contributie over het volgende halfjaar verschuldigd. Zie ook ""Overige voorwaarden, afspraken & gedragsregels""
  Bij aanmelding is € 10,- inschrijfgeld verschuldigd, dit wordt met de eerste contributienota in rekening gebracht.


  Machtigingsformulier

  Hierbij machtig ik Zwemclub Aqualero om de contributie van het genoemde rekening-nummer af te schrijven* (?)

  Ten name van *

  Datum van ondertekening *

  Handtekening* (ouder/voogd bij personen jonger dan 18 jaar) *

  Gegevens lid:

  Voorletters, (tussenvoegsel) Achternaam *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Zwemmen bij:

  Ik wil zwemmen bij:
  Ik wil * 123 keer per week trainen.

  ----


  Pasfoto: Hieronder kun je een recente pasfoto toevoegen voor onze administratie. Dit is echter niet verplicht!

  Je bijlage (max. 2Mb en alleen gif|png|jpg|jpeg bestanden)


  Door verzending van deze informatie accepteer automatisch ik de "Overige voorwaarden, afspraken & gedragsregels"!

  * = verplicht

  -v3-