Wijziging maandelijkse contribute

Verrekening van de maandelijkse contributie en de Bondscontributie vanaf 1 juli 2013.

In de afgelopen ALV van 17 april 2013 is besloten dat de Bondscontributie wordt versleuteld in het maandelijks innen van de contributie. Dit betekent dat het te innen bedrag  wordt verhoogd met 1/12 van de Bondscontributie.

Om de Bondscontributie van 1 januari 2013 t/m juni 2013 te verrekenen is er tevens besloten dat deze verrekening zal plaatsvinden in de maand juni. Dit betekent dat het maandelijkse bedrag wordt verhoogd met de helft (6/12) van de Bondscontributie.

Per juli wordt het maandelijkse bedrag verhoogd met 1/12 van de Bondscontributie. De contributiebedragen en de Bondscontributie staan vermeld op de webpagina.