Van het bestuur

Aqualero BestuurstafelOns bestuur is na lange tijd weer op volle sterkte. Graag informeer ik u over de wijzigingen.

Half december heeft Jean Paul Bücking het penningmeesterschap overgedragen aan Rieka Heldoorn,  Rieka verzorgde daarvoor de ledenadministratie. Die post is half januari opgepakt door Ina Van Duinen en rond diezelfde periode is Trea Bleker gestart met haar rol als  secretaris voor onze club.  Welkom Ina en Trea in het bestuur. Jean Paul  bedankt voor je hulp het afgelopen jaar.

En een dank je wel voor Ingrid Draaijer, die als ‘secretaris af’ toch nog het secretariaat in de lucht heeft gehouden het afgelopen half jaar.

Het is prachtig dat alle posten weer worden verzorgd. Daardoor kunnen we verder met het ontplooien van alle benodigde activiteiten voor onze vereniging. Eén daarvan hebben we allemaal gemerkt, het ‘inhalen’ van de nog niet geïncasseerde contributie. Zo zijn er meerdere werkzaamheden achterstallig en kunnen die weer de benodigde aandacht krijgen.

De samenstelling van het bestuur is nu:
– Voorzitter: José Sikkens
– Secretaris: Trea Bleker
– Penningmeester: Rieka Heldoorn
– Ledenadministratie: Ina van Duinen
– TC commissie: Luciënne Winkels
– Lid: Eefje van Zanten

 

José Sikkens,

voorzitter.