Overzicht trainingsvrije dagen 2019-2010

Middels dit document legt de trainersgroep aan het begin van het seizoen vast welke dagen er geen, of aangepaste trainingen zullen zijn.
Hiervoor wordt:

  • Door de hoofdtrainer wordt op basis van de geadviseerde schoolvakanties (Ministerie) een voorstel gedaan.
  • Dit voorstel wordt door de volledige trainersgroep beoordeeld en bekrachtigd.
  • Het definitieve overzicht wordt dan gecommuniceerd met
    • Het bestuur: Zodat zij de badhuur kunnen regelen
    • De secretaris: Zodat er een verenigingsbrede mailing over kan worden gestuurd
    • De webmaster: Zodat het op de website kan worden geplaatst.

De trainingen van Seizoen 2019-2020 zullen beginnen in de week van 02-09-2019. 

Op onderstaande data zullen er geen, of aangepaste trainingen zijn:

Datum Dag Feestdag(en) Wel/Geen training
21-10-2019 t/m
25-10-2019
  Herfstvakantie Geen training (alle groepen)
11-11-2019 Ma Sint Maarten Eerste groep geen training, rest wel
05-12-2019 Do Pakjesavond Geen training (alle groepen)
23-12-2019 t/m
3-1-2020
  Kerstvakantie Geen training (alle groepen)
17-02-2020 t/m
21-2-2020
  Voorjaarvakantie Geen training (alle groepen)
10-04-2020 Vr Goede Vrijdag Vrijdag, geen trainingsmoment
13-04-2020 Ma 2e Paasdag Geen training (alle groepen)
27-04-2020 t/m
01-05-2020
  Meivakantie Geen training (alle groepen)
21-05-2020 Do Hemelvaartsdag Geen training (alle groepen)
01-06-2020 Ma 2e Pinksterdag Geen training (alle groepen)
Na 04-07-2020   Zomervakantie Geen training (alle groepen)