Opkomst ALV Aqualero 2014 laag

VoorzitterMededeling vanuit het bestuur.

Op 16 april j.l. heeft in Zwembad de Hullen de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. De opkomst was helaas niet erg groot (slechts 13 personen).

 

 

Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste besluiten die zijn genomen.

  • Jeroen ten Brink is gekozen tot voorzitter.
  • Het voorstel om de contributie te verhogen met  €0,50  per lid, per maand ingaande 01-05-2014 is aangenomen. Op deze manier is de begroting (bijna) sluitend en hoeven we niet teveel in te teren op onze reserves.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Draaijer. Secretaris Aqualero.