Nieuw “Sportprijs Masters”

De wisselbokaal en de
kleinere beker voor de master.

Onze zwemclub rijkt ieder jaar tijdens de jaarafsluiting de “Sportprijs” uit aan twee van de wedstrijdzwemmers, één uit de jongste jeugd en één uit de oudere jeugd. De trainersgroep nomineert op basis van de wedstrijd prestaties, trainingsinzet en inzet voor de vereniging een aantal zwemmers en kiest hieruit de winnaar.

De trainers en het bestuur hebben dit jaar besloten dat ook voor de steeds groeiende mastergroep een vergelijkbare prijs in het leven geroepen moest worden. Vandaar dat wij dit jaar tijdens de masters BBQ voor het eerst de “Sportprijs Masters” mochten uitreiken.

Bij de nominatie wordt hierbij niet zozeer gekeken naar de wedstrijdprestaties, aangezien een groot deel van de masters geen wedstrijden zwemt, maar vooral naar de trainingsinzet en de inzet voor de vereniging.

Toen binnen de trainersgroep de vraag werd neergelegd wie de eerste “Sportprijs Masters” zou moeten krijgen, was er geen discussie of nominatie nodig. Alle trainers waren het unaniem eens dat hiervoor maar één master in aanmerking kwam.

De eerste “Sportprijs Masters” gaat naar: Annette Korving-Leyenaar

Als er ook maar iets geregeld of georganiseerd moet worden voor de masters van Aqualero, van BBQ tot wedstrijdinschrijving tot teamcaptain van de Swim Challenge: Annette staat altijd als nr.1 vooraan om het vorm te geven.

Gefeliciteerd Annette!