Mededelingen vanuit het bestuur

VoorzitterContributie

Tijdens de ledenvergadering op 24 april 2015 is het voorstel om de contributie met €1,00 per lid/per maand te verhogen aangenomen.
De contributieverhoging gaat in per 1 mei 2015.

Trainers

Nico, Manon en Amanda stoppen per september met het geven van training bij Aqualero. Zij kunnen dit niet (meer) combineren met hun eigen drukke werkzaamheden. Als bestuur vinden wij dit natuurlijk erg jammer, maar begrijpen hun keuze. Op dit moment wordt binnen de trainersgroep gekeken naar hoe de uren in te vullen in het nieuwe seizoen. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dit naar de leden communiceren.

Seizoensafsluiting

Zet alvast in jullie agenda, de datum voor de seizoensafsluiting op zaterdag 20 juni. Alle leden en hun familieleden zijn welkom. Nadere berichtgeving volgt.
Lijkt het je leuk om mee te helpen? Hulp is altijd welkom, aanmelden kan via secretaris@aqualero.com