Geen wedstrijden, leszwemmen, trainingen e.d tot en met 6 april

Beste leden,

UPDATE: Aqualero: Na de vorige mail zijn de regels in middels aangescherpt.
Het verbod om sportaccommodaties waaronder zwembaden open te stellen, geldt nog steeds in ieder geval tot en met 6 april.
Er zullen tot die tijd geen wedstrijden, leszwemmen, trainingen e.d zijn.

Lees het complete bericht van de KNZB via de volgende link https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/update_coronavirus_en_activiteiten_knzb/

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. 

De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart.

Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Lees het complete bericht van de KNZB via de volgende link https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/vragen_over_coronavirus_en_wedstrijden_van_de_knzb

Aqualero conformeert zich aan de richtlijnen van de KNZB. De trainingen en wedstrijden worden tot 31 maart stopgezet.

Namens het bestuur van ZC Aqualero,

Trea Bleker,
secretaris@aqualero.com

Meer weten over het Corona-virus, check de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19