Zwem Aqualero Leek/Roden, hierna te noemen “Aqualero”, verleent u hierbij toegang tot haar website www.aqualero.com, hierna “De Website”, en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere media.

Aqualero behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Aqualero spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Aqualero.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Aqualero nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Aqualero.

Daar waar Aqualero gebruikt heeft gemaakt van teksten/beelden van derden zal een bron verwijzing aangegeven worden.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aqualero, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het verzamelen van gegevens

Er worden gegevens verzameld door Aqualero.

Onder persoonsgegevens worden verstaan het email adres ten behoeve van een digitale nieuwsbrief en gegevens ingevoerd ten behoeve voor de aanmelding om lid te worden van Aqualero.
De persoonsgegevens die op de Website worden verzameld worden alleen gebruikt voor het onderhouden van de relatie met u en indien aan de orde voor het versturen van een digitale nieuwsbrief.

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de Website verzamelde gegevens worden gebuikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek kan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie-en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies, om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies.

Reageren

Wanneer het mogelijk is te reageren op berichten waaronder een ‘Reactie-vak’ te zien is zijn deze reacties zijn geheel voor rekening van de plaatser: het bestuur van Aqualero kan niet aansprakelijk gesteld worden voor uitspraken van derden. Ook kan de Aqualero geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten of omissies op deze site. Wilt u toch iets kenbaar maken dan kan dit via het contactformulier.