Categorie archief: Corona

UPDATE: Opstarten zwemtrainingen Leek en Roden

Beste zwemmers, leden,

Zwemmen in Sportcentrum de Hullen in Roden is weer mogelijk met ingang van woensdag 27 mei 2020.

Zwemmen in het Zwemkasteel Nienoord in Leek was alweer mogelijk vanaf maandag 18 mei 2020.

Hieronder ons zwemprotocol met de regels waaraan we ons moeten houden. Van de zwemmers wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van het protocol.

Per trainingsuur zal er een app-groep worden aangemaakt waarin we het aantal zwemmers zullen bijhouden.
De afstand van 1,5 m geldt niet voor de groep twaalf jaar en jonger, zij zwemmen maandag in Leek van 17:00 tot 18:00. Alle andere groepen houden zich aan de 1,5 m afstandsregel.

Er zijn al veel reacties binnen gekomen van leden die staan te popelen om weer te gaan zwemmen. Niet iedereen heeft op de voorgaande mails gereageerd. Bij geen reactie gaan we er voor als nog van uit dat deze leden niet in de 1,5 m samenleving komen zwemmen. Het staat je vrij om op ieder moment aan te geven dat je weer wilt komen trainen. Doe dit door een aanmelding te versuren via secretaris@aqualero.com.

VRAGEN
Heb je toch nog vragen na het lezen van het Aqualero protocol of de aanvullende instructie van de zwembaden op onze Corono-pagina https://www.aqualero.com/corona/, neem dan contact op met je trainer of met Trea Bleker.

Met vriendelijke groeten,

Trea Bleker, Secretaris Aqualero,
T: 06 557 84 010

Voor de leden die totdat de Hullen opengaat op de woensdag in Roden zwemmen hebben we de volgende keuze :

Continue reading

Opstarten zwemtrainingen verzoek aan de leden

Beste zwemmers, leden,

 We zijn druk bezig met het opstellen van een protocol en het afstemmen hiervan met de betreffende sportcomplexen. Deze protocollen zullen voordat de trainingen starten naar de leden worden verspreid. Ondertussen hebben we een aantal vragen aan jullie.

Als de trainingen straks weer beginnen willen we een indicatie hebben van het aantal leden dat tijdens de 1,5 m samenleving komt zwemmen. We kunnen dan per trainingsuur bij de sportcomplexen aangeven hoeveel zwemmers we ongeveer verwachten en onze maatregelen daar op afstemmen.

Daarnaast willen we graag, om snelle en makkelijke communicatie mogelijk te maken, een aantal app-groepen opstarten (voor zo ver deze er nu nog niet zijn).  

Verzoek aan jullie als lid :
– kun je aangeven of en wanneer je komt zwemmen tijdens de 1,5 m samenleving
– kun je een 06 nummer doorgeven voor gebruik voor een app groep. Dit nummer zal alleen voor de app groep worden gebruikt. Het nummer in de leden administratie zal niet worden aangepast.

 Hoe sneller hoe beter 😉

 Met vriendelijke groeten,

Trea Bleker, Secretaris Aqualero

Geen wedstrijden, leszwemmen, trainingen

Beste leden,

UPDATE: Na de laatste persconferentie zijn er wat versoepelingen medegedeeld. Eén daarvan is dat de zwembaden weer open gaan. Opvolgend is de zwembond bezig met het opstellen van protocollen en richtlijnen over hoe zwembaden veilig kunnen starten met het zwemaanbod.  ZC Aqualero houdt dit nauwlettend in de gaten en zal jullie aansluitend informeren wanneer we weer kunnen starten en onder welke voorwaarden dit zal zijn.

Er zullen tot die tijd geen wedstrijden, leszwemmen, trainingen e.d zijn.

Lees het complete bericht van de KNZB via de volgende link https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/update_coronavirus_en_activiteiten_knzb/

Continue reading

Opstarten zwemtrainingen

Beste zwemmers, leden,

Na de laatste persconferentie zijn er wat versoepelingen medegedeeld. Eén daarvan is dat de zwembaden weer open gaan. Opvolgend is de zwembond bezig met het opstellen van protocollen en richtlijnen over hoe zwembaden veilig kunnen starten met het zwemaanbod.  ZC Aqualero houdt dit nauwlettend in de gaten en zal jullie aansluitend informeren wanneer we weer kunnen starten en onder welke voorwaarden dit zal zijn.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groeten,

Trea Bleker, Secretaris Aqualero

Nieuws van het Aqualero bestuur

Van het bestuur:

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag is gebleken dat jongere jeugd de trainingen weer op zouden mogen nemen. Echter voor de zwemsport is dit helaas nog niet van toepassing, aangezien de zwembaden nog niet weer open zijn.

Dus voor alsnog nog even geduld…. Hopelijk zien we elkaar snel weer.

We houden nauwlettend de meldingen van de KNZB in de gaten via https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/update_coronavirus_en_activiteiten_knzb/, waarin de KNZB aangeeft hard werkt aan een aantal handvatten voor verenigingen. Daarnaast is de KNZB in overleg met organisaties in de zwembranche om tot een concreet plan te komen voor de periode na 20 mei. Denk hierbij aan protocollen, het openstellen van zwembaden, et cetera. Hierbij dient onze vereniging overigens altijd met de gemeente te regelen of een locatie is aangemerkt als toegestaan en wat en wanneer een vereniging kan gaan doen. Er zal dus altijd toestemming van de gemeente nodig zijn. De gemeente Noordenveld heeft hiervoor inmiddels een inventarisatie gestuurd naar de verenigingen. Daar zullen wij op in haken. Van de gemeente Westerkwartier is nog geen informatie ontvangen, daar is de vraag actief door ons gesteld.  

Continue reading

Nieuws van het Aqualero bestuur

Algemene Ledenvergadering 2020

Op 21 april a.s. is de algemene ledenvergadering gepland. Die zal ook geen doorgang hebben ivm de Corona risico’s. Onze eerste gedachte was om informatie digitaal te delen, maar blijkt het niet toegestaan om een ALV uitsluitend digitaal te organiseren. Daarom zullen we de ALV gaan houden als de crisis is geluwd en we weer in de gelegenheid zijn om een bijeenkomst te organiseren.

Verloop zwemtrainers, een uitdaging voor 2020/2021

Zoals jullie weten kampt onze vereniging met een tekort aan trainers. In mei vorig jaar is er een wervingscommissie in het leven geroepen om nieuwe trainers te vinden. Hieronder vinden jullie een update van de commissie.

Nieuws van de trainer wervingscommissie:

 De commissie is gestart in 2019 met Annette Korving, Suzanne Mol, Erik Zoethout, Erik Middelbosch en José Sikkens. Ondertussen zijn wat commissieleden gewisseld: Suzanne Mol is gestopt, Ina van Duinen-Westra is erbij gekomen en deze maand is Roel ter Meer ook aangeschoven.
In mei vorig jaar zijn we bij elkaar gekomen en hebben we een plan gemaakt hoe we potentiele nieuwe trainers kunnen bereiken. Acties die zijn gedaan zijn: flyers opgehangen bij sportopleidingen in Groningen en in de zwembaden, sporthallen en supermarkten in Leek en Roden, vacatures geplaatst bij de KNZB, KNZB regio Noord, andere ‘zwemmen gerelateerde’ websites, op Facebook en op LinkedIn. Ook is er een radio oproep gedaan op RTV Noord. Er is een email adres ingericht voor gerichte communicatie, trainergezocht@aqualero.com. Namen van mogelijke kandidaten die naar voren kwamen zijn specifiek benaderd en gevraagd. Al deze acties hebben nog niet geleid tot resultaat.

Afgelopen dinsdag 26 maart hebben we een ‘online vergadering’ gehad met z’n vijven en de situatie nog eens geëvalueerd. De situatie zal het seizoen 20/21 nog nijpender gaan worden omdat Iris Spijkstra na seizoen 19/20 ook gaat stoppen als trainer. En Erik Middelbosch heeft aangegeven het seizoen 20/21 te stoppen als hoofdtrainer, maar blijft gelukkig nog training geven in seizoen 20/21. De trainers voor het nieuwe seizoen zijn dan Jolanda Wigboldij, Ina van Duinen, Erik Middelbosch en Lucienne Winkels. We zijn blij verrast dat Roel ter Meer heeft aangegeven te willen helpen als trainer en gaat de trainers opleiding 2 volgen. Ook Ina wil de opleiding gaan volgen. Deze training start oktober 2020.

—-

Het bestuur bedankt de wervingscommissie voor alle acties die zijn gedaan en nog gaan komen. Het is bijzonder dat al die energie nog niet heeft geleid tot een nieuw contact. We zijn uitermate blij dat Ina en nu ook Roel als trainer willen ondersteunen.  Maar we zijn er nog niet, daarom doen we een oproep aan alle leden én jeugdleden, vrijwilligers en ouders/verzorgers. We hebben als zwemclub een uitdaging en kunnen daarbij alle hulp gebruiken!

  • Wil je de zwemclub helpen als zwemtrainer: geef je op!  
  • Of twijfel je nog misschien: Vraag om meer informatie bij je trainer of het bestuur!
  • Of kan het alleen als oproep kracht: geef je op!  
  • Of zo nu en dan: geef je op!

Wat je moet weten: Voordat je als zwemtrainer aan het bad mag staan moet je minimaal zwem trainer niveau 2 hebben. Deze kan je via de zwemclub volgen. Vraag je trainer of het bestuur (secretaris@aqualero.com, dan overleggen we samen hoe we het aanpakken.

We kunnen ook helpende handjes gebruiken bij andere taken binnen de zwemclub. Wanneer je een taak op zou kunnen pakken ontlast dat een ander weer, die misschien wel zwemtrainer wil worden. Vele handen maken licht werk! Misschien kun je ons helpen als:

  • tijdwaarnemer bij wedstrijden;
  • organisator van thuis wedstrijden;
  • uitnodigen/inschrijven/opgave van zwemmers bij wedstrijden;
  • hulp tijdens thuis wedstrijden (ploegleiding, tijdenregistratie, speaker, omloop);
  • of zie je iets waar we als vereniging iets laten liggen. Kom helpen!

Wil je komen helpen of heb je vragen? Neem contact op met ons (secretaris@aqualero.com).

Met vriendelijke groeten,

Trea Bleker, Secretaris Aqualero 
T: 06 557 84 010