Bestuur…

Het bestuur van Aqualero bestaat uit leden en ouders van leden. Het bestuur komt één keer in de acht weken bij elkaar om over allerlei zaken te praten.

Bestuur: Naam: E-mail:
 Voorzitter:  José Sikkens

Voor informatie
kunt u gebruik
maken van het
contact-formulier.

 Secretaris: Vacant
 Penningmeester:  Jean -Paul Bucking
 Ledenadministratie: Rieka Heldoorn
 TC-commissie:  Lucienne Winkels
 Lid:  Eefje van Zanten