Bestuur…

Het bestuur van Aqualero bestaat uit leden en ouders van leden. Het bestuur komt één keer in de acht weken bij elkaar om over allerlei zaken te praten.

Bestuur: Naam: E-mail:
 Voorzitter: José Sikkens Voor vragen
kunt u gebruik
maken van het
contact-formulier.
 Secretaris: Trea Bleker
 Penningmeester: Rieka Heldoorn
 Ledenadministratie: Ina van Duinen
 TC-commissie: Lucienne Winkels
 Lid: Vacant