Bestuur…

Het bestuur van Aqualero bestaat uit leden en ouders van leden. Het bestuur komt één keer in de acht weken bij elkaar om over allerlei zaken te praten.

Bestuur: Naam: E-mail:
 Voorzitter: José Sikkens Voor vragen
 Secretaris: Trea Bleker kunt u gebruik
 Penningmeester: Rieka Heldoorn maken van het
 Ledenadministratie: Ina van Duinen contact-formulier.
 TC-commissie: Lucienne Winkels
 Lid: Eefje van Zanten