Belangrijkste punten ALV 2016

Op 12 mei werd de jaarlijkse ALV van Aqualero gehouden in Zwembad ‘de Hullen’ in Roden. Zo’n 20 leden waren aanwezig bij de vergadering. Hieronder volgen de belangrijkste punten die besproken zijn.

-Begroting 2016. Door minder inkomsten uit sponsoring (we zijn uitgeloot voor de Poiesz actie) en meer uitgaven (duurdere startgelden) ontstaat er een begrotingstekort. Door de jaarlijkse standaard contributieverhoging (besloten in ALV 2015) zal het tekort minder zijn en de begroting sluitend. De verhoging zal ingaan per 1 juni 2016.

-Er wordt een tarief vastgesteld voor masters die 3 keer per week zwemmen.

-We hebben een tekort aan vrijwilligers in bestuurs- en commissietaken. Verscheidene personen zijn door bestuur en trainers benaderd maar dit heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd.