Aqualero Zoekt Vrijwilligers!

Loesje - Vrijwilliger

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers, dit geldt ook voor Aqualero! Op verzoek van een aantal (ouders van) zwemmers heeft het bestuur de taken waarbij hulp wordt gezocht op een rijtje gezet. Wij hopen op een groot aantal reacties.

Informatie en aanmelden via bestuur en trainers of via secretaris@aqualero.com.

Vrijwilligers gezocht voor de volgende taken:

  • Ploegleiders,
  • Tijdwaarnemers,
  • Ledenadministratie,
  • TC lid,
  • PR- en sponsoractiviteiten,
  • Hulp bij thuiswedstrijden,
  • Voorzitter.

Hieronder een inhoudelijke omschrijving van de taken.

Ploegleiders

De ploegleider is verantwoordelijk (al dan niet met samen een trainer) voor de ploeg tijdens de wedstrijd. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de zwemmers, ouders en eventueel juryleden. Tijdens de wedstrijd zorgt de ploegleider ervoor dat de zwemmers op tijd bij het startblok zijn. Indien mogelijk klokt de ploegleider ook de tijden, zodat de zwemmers weten wat ze hebben gezwommen. Als er veel (jongere) zwemmers zijn is het handig dat er meerdere ploegleiders zijn om de taken wat te verdelen.

Tijdwaarnemers

Tijdwaarnemers klokken de tijden van de zwemmers. Zonder tijdwaarnemers kunnen er geen wedstrijden worden gezwommen. Om tijdwaarnemer te kunnen worden moet een opleiding gevolgd worden. Tijdwaarnemers worden circa 5 keer per seizoen ingezet.

Ledenadministratie

Het bestuurslid dat de ledenadministratie bijhoudt, draagt zorg voor de registratie van de leden, zowel in ons eigen bestand als de administratie van de KNZB. De aan- en afmeldingen worden geregistreerd (afmeldingen twee keer per jaar en aanmeldingen het hele jaar door) en er wordt gecontroleerd hoe vaak de leden in de week zwemmen en of dit klopt met de administratie. De trainers worden geacht dit bij te houden. Dit laatste zal nog opgezet moeten worden door de nieuwe ledenadministrateur.

Gezocht VrijwilligersTC lid

De leden van de TC (Technische Commissie) zorgen voor de inschrijvingen voor de wedstrijden. Zij verdelen in onderling overleg de wedstrijden waarvoor zij de inschrijvingen verzorgen. De zwemmers krijgen de uitnodigingen via de mail. De TC-leden maken daarvoor gebruik van speciale zwemsoftware. Een van de leden verzorgt de coördinatie van de TC. Dit betekent dat dit TC-lid de mailbox van de TC beheert en de uitnodigingen voor de wedstrijden onder de TC-leden verdeelt. Ook onderhoudt hij/zij de contacten met de andere verenigingen en KNZB Regio Noord . We zijn nog op zoek naar een TC-lid dat op termijn de coördinatie op zich wil nemen.

PR- en sponsoractiviteiten

Wij zoeken (ouders van) leden die mee willen denken over PR en sponsoractiviteiten. Met een aantal mensen kun je de taken wat verdelen. Bijvoorbeeld het organiseren van een verloting tijdens een thuiswedstrijd of hulp bij de Poiesz actie. Maar ook het schrijven van een stukje voor de krant of website over de behaalde prestaties van onze zwemmers.

Hulp bij thuiswedstrijden

Een aantal keren per jaar organiseren wij een thuiswedstrijd. Bij deze wedstrijden is er altijd veel hulp nodig bijvoorbeeld het verkopen van programmaboekjes, invoeren van tijden, omroepen en ‘kaartjes lopen’. Het is altijd een gezellig gebeuren. De data van de thuiswedstrijden zijn te vinden op de wedstrijdkalender op de website.

Voorzitter

En ‘last but not least’ zoekt het bestuur nog een voorzitter! Wij vergaderen gemiddeld 1x per 8 weken bij een bestuurslid thuis. Wij zoeken een enthousiaste voorzitter die zich samen met ons in wil zetten voor Aqualero.


Informatie en aanmelden via bestuur en trainers of via secretaris@aqualero.com.