ALV Aqualero 24-04-2018

De Algemene Ledenvergadering van Aqualero wordt dit jaar gehouden op

Dinsdag 24-04-2018 om 19.30 (zwemkasteel Leek).