ALV 2019 in het torentje van het Zwemkasteel

Even na 20:00uur opent José Sikkens(voorzitter) de vergadering van de 23e algemene ledenvergadering (ALV) en heet de aanwezigen welkom: Trea Bleker(secretaris), Rieka Heldoorn(penningmeester), Lucienne Winkels(lid en TC-wedstrijd), Eefje van Zanten(lid en Kleding commissie), Suzanne Mol(vertrouwenspersoon), Annette Korving(TC-Masters), Roel ter Meer en Marloes Benjamins(PR commissie), Erik Zoethout(Webmaster), Ellen Blaauwwiekel en Susette Teitsma.

Trea, Rieka en Ina zijn nieuw in het bestuur en is iedereen blij met hun bijdrage.

Niet aanwezig was een afvaardiging van de trainers. Ook waren er weinig leden of ouders/verzorgers aanwezig om zich te mengen in de verschillende discussies.

Aqualero ALV april 2019 (3)


Stil werd gestaan bij de verschillende jaarverslagen en uitdagingen waar we als vereniging voor staan, waaronder een belangrijk item: de trainers bezetting komend seizoen. De financiën worden goedgekeurd en Rieka wordt hartelijk bedankt voor haar inzet om de zaakjes weer op orde te krijgen.

Opbrengsten clubsponsoracties

De PR-commissie heeft samen met de jeugd hun best gedaan om Aqualero te promoten tijdens diverse sponsoracties in 2018. Geweldig! De totale opbrengst bedraagt € 2.327,40.

 

 

 

Al met al toch weer een gezellige ALV met voldoende aandachtspunten voor het komende jaar.

Even na half tien beëindigde José de vergadering en bedankte de aanwezigen voor zijn/haar inzet en wenste iedereen wel thuis. Een concept verslag van deze ALV zal binnenkort beschikbaar worden gesteld.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Aqualero.