Algemene Leden Vergadering 2019

Wat er allemaal is gebeurd afgelopen jaar en wat er allemaal op stapel staat voor komend jaar wordt weer met elkaar gedeeld op de ALV. Die is inmiddels ook weer gepland:

Dinsdag 16 april om 20:00 uur  in zwembad de Hullen te Roden.

Hopelijk zien we u daar zodat we de plannen inhoudelijk met elkaar kunnen afstemmen.

 José Sikkens,

voorzitter.