Aanmeld- en machtigingsformulier

Online aanmeldformulier

Lid worden van Aqualero kan door het onderstaande online aanmeldformulier in te vullen.

  Aanmeldformulier

  Naam*
  Tussenvoegsel
  Voorletters*
  Roepnaam*
  Geboortedatum*
  Geslacht*
  VM
  Adres*
  Postcode*
  Woonplaats*
  Telefoon (thuis)*
  Mobielnummer
  Email(je ontvangt een kopy)
  Wil je onze digitale nieuwsbrief ontvangen?
  janee
  Wil je vrijwilligers werkzaamheden uitvoeren?
  janee
  Hoe heb je over ons gehoord?
  Ik wens lid te worden van Aqualero en aanvaard hiermee ook het persoonlijke lidmaatschap van de KNZB met alle daaraan verbonden rechten en plichten.
  Hiermee verklaar ik *
  welgeen lid te zijn geweest van een andere zwemvereniging
  welgeen contributieschuld aan deze vereniging te hebben
  Ik ben in bezit van zwemdiploma,
  ABC
  of anders
  Voor wedstrijdzwemmen(sport)
  01234 keer per week
  Voor masterszwemmen
  0123 keer per week
  Voor trimzwemmen
  01 keer per week
  Bij aanmelding is € 10,- inschrijfgeld verschuldigd, dit wordt met de eerste contributienota in rekening gebracht.
  Eventuele bijzonderheden van de zwemmer waarvan de trainer op de hoogte moet zijn
  Heb je nog vragen?
  Datum ingang*
  Handtekening*
  (ouder/voogd bij personen jonger dan 18 jaar)
  Betaling:
  De betaling geschiedt via automatische incasso, hiervoor uw gegevens invullen op het machtigingsformulier. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen moet schriftelijk geschieden voor 1 augustus of 1 december. Indien er is opgezegd na een van deze twee data is de volledige contributie over het volgende halfjaar verschuldigd. Zie ook "Overige voorwaarden/afspraken"

  Opnames tijdens trainingen

  Geeft u toestemming om van uw zoon / dochter opnames te maken?*
  Deze opnames worden alleen gebruikt voor trainersdoeleinden en niet gebruikt voor social media etc.

  Machtigingsformulier

  Hierbij machtig ik Aqualero om de contributie van het genoemde rekening-nummer af te schrijven*


  (?)
  Ten name van*
  Datum*
  Handtekening*
  (ouder/voogd bij personen jonger dan 18 jaar)
  Gegevens lid:
  Naam*
  Adres*
  Postcode*
  Woonplaats*
  Voor wedstrijdzwemmen(sport)
  01234 keer per week
  Voor masterszwemmen
  0123 keer per week
  Voor trimzwemmen
  01 keer per week
  Pasfoto:
  Hieronder kun je een recente pasfoto toevoegen voor onze administratie. Dit is echter niet verplicht!
  Je bijlage (max. 2Mb en alleen gif|png|jpg|jpeg bestanden)
  Door verzending van deze informatie accepteer ik de "Overige voorwaarden/afspraken"!
  * = verplicht